افتخارات علمی و پژوهشی

پذیرفته شدن سه نفر ازدانش آموزان برجسته دبیرستان درمرحله اول المپیاد و راه یابی آن ها به مرحله کشوری

IMG 8091 Copy

 


چاپ