کد رهگیری
فایل توضیحات فایل  
bh2-shirazuلینک جدید درسنامه .pdf بخشنامه لینک جدید درسنامه ها جهت استفاده دانش آموزان عزیز و دبیران محترم
bh2-shirazuاصلاحیه برنامه کلاسی99 (Autosaved).pdf اصلاحیه برنامه کلاسی دبیرستان دانشگاه 1400
bh2-shirazuلیست حضور و غیاب کلی سال 400-99 (1).pdf لیست تمام دانش آموزان به تفکیک کلاس سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹
bh2-shirazuطرح همیار معلم .pdf شیوه نامه طرح همیار معلم
bh2-shirazuمیثاق نامه ها .pdf میثاق نامه ها ( کارکنان - اولیاء - دانش آموزان )