جستجو
فایل توضیحات فایل  
bh2-shirazuلیست کلاس بندی دوازدهم .xlsx لیست کلاس بندی پایه دوازدهم سال تحصیلی 99-98
bh2-shirazuنتایج آزمون ورودی پایه دهم چهارشنبه 26 تیر .pdf نتایج آزمون ورودی پایه دهم چهار شنبه 26 تیر ماه
bh2-shirazuباسمه تعالی برنامه امتحانات خرداد 98 برنامه امتحانات پایان سال تحصیل1.pdf برنامه امتحانات خرداد 98کلاس های دهم و یازدهم
bh2-shirazuبرنامه مراقبین خرداد.pdf برنامه مراقبت دبیران خرداد 98
bh2-shirazuمیثاق نامه ها .pdf میثاق نامه ها ( کارکنان - اولیاء - دانش آموزان )