فعالیتهای فوق برنامه: آزمایشگاه علوم

دانش  آموزان  پایه دهم  تجربی  در  آزمایشگاه زیست به تشریح قلب به کمک  دبیر محترم زیست جناب  آقای  جابری  پرداختند IMG 7889 Copy

IMG 7891 Copy

IMG 7888 Copy


چاپ