فعالیتهای فوق برنامه: آزمایشگاه علوم

دانش  آموزان  پایه دهم  تجربی  در  آزمایشگاه زیست به تشریح قلب به کمک  دبیر محترم زیست جناب  آقای  جابری  پرداختند 

IMG 7891 Copy

IMG 7889 Copy

photo 2020 06 23 10 18 15

 

 

 


چاپ