فعالیتهای فوق برنامه: آزمایشگاه علوم

آزمایشگاه

از آن‌جا که یادگیری عمیق مطالب در دروس مختلف از اهداف آموزشی دبیرستان پسرانه دانشگاه دوره دوم می‌باشد، در برنامه درسی نسبت به یادگیری علوم تجربی از طریق آزمایش و مشاهدات تجربی توجه ویژه‌ای شده است. به همین منظور این واحد آموزشی اقدام به تجهیز امکانات و وسایل سخت‌افزاری مورد نیاز با به‌روزترین وسایل آزمایشگاهی و اختصاص سه سالن بزرگ برای آزمایش ها ( آزمایشگاه زیست در طبقه اول و آزمایشگاه شیمی درطبقه دوم و آزمایشگاه فیزیک در طبقه سوم) نموده است 

در دروس مختلف مرتبط با این امکانات، از جمله فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و زمین‌شناسی دبیران می‌توانند با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی واحد آموزشی، ارتباط بهتری میان جنبه‌های نظری و عملی دروس برقرار نمایند و از این ابزارها در راستای تعمیق مفاهیم و ارتقای یادگیری دانش‌آموزان استفاده کنند.

علاوه بر این نظر به اهمیت درگیر شدن خود دانش‌آموزان با ابزارهای آزمایشگاهی و تأثیر ویژه آن در یادگیری ایشان، «کلاس آزمایشگاه» به عنوان یک کلاس مستقل در برنامه درسی دبیرستان پسرانه دانشگاه دوره دوم گنجانده شده است؛ دانش‌آموزان دو ساعت در هفته را در آزمایشگاه گذرانده و در این برنامه به بررسی آزمایش‌های طراحی شده‌ای زیر نظر مسئول آزمایشگاه می‌پردازند که ارتباط نزدیکی با دروس مورد بحث در کلاس‌ها دارد.

امکانات آزمایشگاهی دبیرستان عموماً به صورت موضوعی در پایه های مختلف تحصیلی توزیع شده است و آزمایش های هرپایه دربردارنده موضوعات مرتبط با دروس مختلف ارائه شده در آن پایه است. در موارد لزوم، کلاس‌های آزمایشگاه دانش‌آموزان در آزمایشگاه های دانشکده های مختلف دانشگاه شیراز می تواند  برگزارشود تا از امکانات موجود در آن آزمایشگاه ها نیز استفاده شود.

Slider

دانش  آموزان  پایه دهم  تجربی  در  آزمایشگاه زیست به تشریح قلب به کمک  دبیر محترم زیست شناسی جناب  آقای  جابری  پرداختند

IMG 7891 Copy

IMG 7889 Copy

photo 2020 06 23 10 18 15

 

 


چاپ