بازدید مدیر محترم مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش فارس از دبیرستان دانشگاه

بنام خدا                                                            

 در روز یکشنبه 7  مهر جناب  آقای  قانونی و  همکار محترمشان جناب  بحرانی از بخش های مختلف  واحد  آموزشی  بازدید نمودندIMG 9936 CopyIMG 9920 CopyIMG 9925 CopyIMG 9929 CopyIMG 9935 CopyIMG 9939 CopyIMG 9935 Copy 


چاپ