دعوت از خادمین حضرت احمد ابن موسی الرضا (ع) آقایان رشیدی و خلیفه

امروز یکشنبه 7  مهر آقایان خلیفه ورشیدی از خادمان حضرت شاه چراغ (ع) دعوت  واحد آموزشی را پذیرفتند و پس از شرکت در مراسم صبحگاهی از دانش آموزان پذیرایی و  جوایزی  به رسم یاد بود تقدیم سه نفر  از آن ها نمودند IMG 9899 CopyIMG 9891 CopyIMG 9911 CopyIMG 9914 CopyIMG 9879 Copy


چاپ