شماره تماس نمایندگی گزینه دو برای رفع مشکل کاربری و رمز عبور دانش آموزان

دانش آموزانی که برای  ورود به سایت گزینه دو مشکل دارند می  توانند از ساعت 8 صبح تا 12 و 4 عصر تا  8 شب با شماره 32345011 سرکار خانم احمدی نمایندگی گزینه دو در شیراز برای دریافت کاربری  و رمزصحیح تماس بگیرند 


چاپ