صحبت های مدیر مجتمع آموزشی برای دانش آموزان

بنام خدا

مدیر مجتمع  آموزشی دانشگاه ، جناب آقای توکل باخدا امروز یکشنبه 10 آذر پیرامون امتحانات نوبت اول ، کلاس های فوق  برنامه و بویژه  رعایت نکات بهداشتی  به دلیل  شیوع آنفولانزا برای  دانش آموزان پسرانه دبیرستان دوره دوم صحبت هایی مفیدارائه نمودندIMG 1222 CopyIMG 1223 CopyIMG 1224 CopyIMG 1225 CopyIMG 1226 Copy


چاپ