اردوی رایگان نماز - بازدید از خانه زینت الملوک - مسجد نصیرالملک و زیارت حرم حضرت احمد ابن موسی ( ع) (شاه چراغ)

به نام خدا

روز چهارشنبه 13 آذر تعدادی از دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم که حضور مستمر در نماز جماعت داشتند با هزینه واحد آموزشی  از مکان های( خانه زینت الملوک - مسجد نصیر الملک و زیارت حرم مطهر حضرت شاه چراغ ) دیدن نمودند و پس از آن در سالن ریحانه واقع در استخر دانشگاه از آن ها برای  ناهار ظهر پذیرایی شد

 

IMG 1348 Copy    IMG 1355 CopyIMG 1360 CopyIMG 1367 CopyIMG 1395 CopyIMG 1545 CopyIMG 1516 CopyIMG 1468 CopyIMG 1437 CopyIMG 1507 CopyIMG 1419 CopyIMG 1454 Copy


چاپ