برگزاری چهارمین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان پسرانه دانشگاه دوره دوم 2 بهمن

روز چهارشنبه 2 بهمن ماه جلسه انجمن اولیاء و  مربیان با حضور اعضاء در دفتر مجتمع برگزار گردید

IMG 1843 Copy

IMG 1844 Copy

IMG 1845 CopyIMG 1846 Copy

IMG 1849 CopyIMG 1850 CopyIMG 1851 Copy


چاپ