بازدید دانش آموزان دوازدهم دبیرستان پسرانه دانشگاه از دانشگاه بین الملل واحد شیراز و شرکت در کلاس آشنایی با رشته هتلداری

  دانش آموزان دوازدهم دبیرستان پسرانه دانشگاه روز شنبه 6 بهمن ازدانشگاه بین الملل واحد شیرازبازدید و در کلاس آشنایی با رشته هتلداری شرکت نمودند

IMG 1979 CopyIMG 1977 CopyIMG 1976 CopyIMG 1975 Copy 


چاپ