برگزاری وبینار آموزش الکترونیکی و چالش ها ی تدریس در مدرسه با حضور اساتید برجسته دانشگاه شیراز جناب آقایان دکتر صفوی و دکتر شیخی

IMG 3105 Copy

روز چهارشنبه 15 مرداد در سالن اجتماعات مجتمع دانشگاه شیراز وبینار آموزش الکترونیکی و چالش های تدریس در مدرسه با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور اساتید برجسته دانشگاه  شیراز جناب آقایان دکتر صفوی و دکتر شیخی از طریق فضای مجازی با حضور تعدادی از دبیران و کارکنان مجتمع آموزشی  برگزار شد 
 
Slider

 

 

 


چاپ