جلسه شورای مدرسه 3 شهریور ( دبیرستان پسرانه دانشگاه دوره دوم )

IMG 3143 Copy

 
Slider
پیگیری مصوبات جلسات قبل پروژه مهر و آخرین تصمیمات در مورد باز گشایی دبیرستان در 15  شهریور ماه و اخذ تصمیمات جدید برای هرچه بهتر برگزار شدن کلاس ها در فضای مجازی و تصمیم گیری برای برگزاری جلسه شورای دبیران در روز سه شنبه 11  شهریور ماه 

چاپ