برگزاری جلسه اعضاء واحد های فن آوری مدارس با مدیریت مجتمع

IMG 3269 Copy

بنام خدا

پس از شروع کلاس ها از 15 شهریور بلافاصله مدیر مجتمع با اعضاءواحد های فن آوری مدارس مجتمع با رعایت پروتکل های بهداشتی جلسه ای گذاشته و در مورد چالش ها ی کلاس های مجازی  و راه های  برطرف نمودن آن ها برای هرچه با کیفیت تر شدن کلاس ها تبادل نظر نمودند  

Slider

چاپ