گرامیداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس

IMG 3397Copy

دبیرستان پسرانه دانشگاه با تهیه کلیپ های آماده شده توسط دانش آموزان و انتشار آن ها در گروهای مجازی و همچنین آماده سازی فضای مدرسه به استقبال گرامیداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس رفت 

 

Slider

چاپ