اهدای جوایز

IMG 3416 Copy

دانش آموزان برتر در رشته های مختلف ( فرهنگی ،هنری،ورزشی ، المپیاد های علمی ،جشنواره خوارزمی ،قرآن ،احکام، نماز) که در سال تحصیلی 99-98 موفق به کسب مقام هایی در سطح ناحیه استان و کشور شده بودند در مهرماه 1399 با رعایت دستورالعمل های بهداشتی جوایز نقدی و لوح تقدیر خود را دریافت نمودند   

 

Slider

 


چاپ