جلسه توجیهی پروژه رویکرد نوین آموزشی مجتمع آموزشی دانشگاه 19شیراز خرداد

        جلسه پروژه رویکرد نوین آموزشی مجتمع ، با حضور اساتید محترم دانشگاه شیراز جناب  دکتر حسین چاری ، دکتر اعتماد و سر  کار خانم دکتر البرزی و همچنین کلیه مدیران و معاونین مجتمع آموزشی در سالن اجتماعات دبیرستان پسرانه دانشگاه 19 خرداد  IMG 6947 Copy

 

 

Slider

 

 


چاپ