مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

تحصیل علم بالاترین عبادت است

سومین جلسه انجمن اولیاء و مربیان

 

IMG 7541 Copy

 

IMG_7544Copy
IMG_7549Copy
IMG_7546Copy
IMG_7548Copy
IMG_7540Copy
IMG_7541Copy
IMG_7542Copy
IMG_7543Copy
IMG_7550Copy
IMG_7552Copy
IMG_7547Copy