مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

تحصیل علم بالاترین عبادت است

انجام مانور زلزله

IMG 7560 Copy

 

 

IMG_7557Copy
IMG_7564Copy
IMG_7561Copy
IMG_7563Copy
IMG_7560Copy
IMG_7556Copy
IMG_7559Copy
IMG_7558Copy
IMG_7555Copy
IMG_7562Copy
IMG_7554Copy
previous arrow
next arrow