مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

تحصیل علم بالاترین عبادت است

سومین جلسه شورای دانش آموزی

WhatsApp Image 2021 12 05 at 10.47.02 1 Copy

 

WhatsAppImage2021-12-05at104703Copy
WhatsAppImage2021-12-05at110023Copy
WhatsAppImage2021-12-05at110024Copy
WhatsAppImage2021-12-05at105546Copy
WhatsAppImage2021-12-05at104702Copy
WhatsAppImage2021-12-05at1047031Copy
WhatsAppImage2021-12-05at1100251Copy
WhatsAppImage2021-12-05at1047021Copy
WhatsAppImage2021-12-05at110025Copy
WhatsAppImage2021-12-05at1047032Copy
WhatsAppImage2021-12-05at110026Copy
WhatsAppImage2021-12-05at1100241Copy