مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

تحصیل علم بالاترین عبادت است

جلسه نمایندگان مدیران ناحیه 2 شیراز با حضور معاونت محترم آموزش متوسطه ناحیه (21دیماه)

IMG 7735 Copy

 

IMG_7735Copy
IMG_7737Copy
IMG_7738Copy
IMG_7736Copy
IMG_7731Copy
IMG_7741Copy
IMG_7734Copy
IMG_7740Copy
IMG_7739Copy
IMG_7743Copy
IMG_7742Copy
IMG_7733Copy
IMG_7732Copy