مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

تحصیل علم بالاترین عبادت است

برگزاری جشن میلاد دختر پیامر (ص)حضرت فاطمه زهرا (س)و همسر مولی الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب (ع)و تقدیر از دانش آموان برترآزمون جامع نوبت اول

IMG 7779 Copy

 

IMG_7787Copy
IMG_7792Copy
IMG_7795Copy
IMG_7797Copy
IMG_7798Copy
IMG_7790Copy
IMG_7794Copy
IMG_7800Copy
IMG_7803Copy
IMG_7793Copy
IMG_7799Copy
IMG_7780Copy
IMG_7805Copy
IMG_7819Copy
IMG_7820Copy
IMG_7816Copy
IMG_7821Copy
IMG_7779Copy
IMG_7817Copy
IMG_7786Copy
IMG_7818Copy
IMG_7791Copy
IMG_7826Copy
IMG_7827Copy
IMG_7828Copy
IMG_7822Copy
IMG_7833Copy
IMG_7830Copy
IMG_7796Copy
IMG_7832Copy
IMG_7763Copy
IMG_7837Copy
IMG_7834Copy
IMG_7829Copy
IMG_7836Copy
IMG_7789Copy
IMG_7825Copy
IMG_7772Copy
IMG_7774Copy
IMG_7784Copy
IMG_7773Copy
IMG_7838Copy
IMG_7785Copy