مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

تحصیل علم بالاترین عبادت است

جشن میلاد امام جواد (ع) و بزرگداشت چهل وسومین بهار انقلاب اسلامی و تقدیر از دانش آموزان ممتاز نوبت اول بهمن 1400

6 Copy

 

7Copy
8Copy
13Copy
9Copy
15Copy
21Copy
11Copy
18Copy
22Copy
24Copy
14Copy
23Copy
27Copy
35Copy
33Copy
4Copy
2Copy
12Copy
6Copy
26Copy
10Copy
36Copy
20Copy
32Copy
5Copy