برگزاری مراسم ماه محرم واربعین حسینی

 IMG 1642 Copy

IMG 4318 Copy

IMG 4415 Copy

********.ادامه ی تصاویر در آلبوم مهرماه مشاهده گردد*******


چاپ