برگزاری مراسم 13 آبان به مناسبت روز دانش آموز وشرکت دانش آموزان در راهپیمایی

IMG 4548 Copy 

IMG 4555 Copy

IMG 4582 Copy

***********ادامه ی تصاویر درآلبوم تصاویر آبانماه مشاهده گردد.************

 


چاپ