برگزاری جلسه اولیا و مربیان

تاریخ: 1397-07-19

اولین مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 98-97 درروزسه شنبه مورخ 97/7/24 ساعت 15 تا17 در تالارحکمت واقع در دانشگاه شیراز برگزارمی گردد.


چاپ