سومین جلسه آموزش خانواده

تاریخ: 1397-09-25

سومین جلسه کارگاه آموزشی  با عنوان رفتار اثر  بخش  والدین (قبل و هنگام  و پس  از  امتحانات  ) در  روز  دوشنبه 26 آذر ماه از ساعت 13  لغایت 14 در  دبیرستان دانشگاه برگزار  می  گردد . 


چاپ