سومین جلسه آموزش خانواده

روز دوشنبه  26 آذر ماه سومین جلسه  آموزش  خانواده با حضور  تعدادی  از  اولیا محترم دانش  آموزان و مشاور محترم جناب آقای  شعله در سالن اجتماعات دبیرستان برگزار شد IMG 4787 Copy


چاپ