برگزاری جلسه گروه آموزشی ریاضی دبیرستان دانشگاه

photo 2019 01 08 08 42 19 Copy

روز پنج شنبه 6 دیماه نود وهفت جلسه گروه  آموزشی  ریاضی دبیرستان دانشگاه در محل دانشگاه شیراز برگزار  شد که در این  جلسه

1- آقای  سپهری از  اساتید دانشگاه شیراز در  مورد منطق  ریاضی و  چگونگی  استفاده از  نمادهای ریاضی

2- آقای  دکتر حبیبی از  پژوهشکده  معلم درباره منطق علم است یا ابزار

3- خانم دکتر نمازی درباره سور وجودی در منطق ریاضی

4- خانم دکتر  فقیه احمدی از  دانشگاه شیراز درباره اشتباهات  متداول  در  نگارش  ، گفتار و منطق ریاضی

5- جناب  آقای  خادمی در بررسی مطالب  منطق ریاضی از  کتاب  آمار  و  احتمال و  نقدهایی بر  آن

6- آقای  مهرجو در  مورد منطق  ریاضی  در  هندسه و  آمار و احتمال

7-  جناب  آقای  دکتر  ممتحن  از  اساتید دانشگاه یاسوج  در  مورد  آیا می  توان  منطق را آموزش  داد؟

8- آقای  بهمنی  استفاده از ابزار در  آموزش  ریاضی  را مطرح نمودند 


چاپ