کسب مقام دوم ناحیه در رشته تنیس روی میز

دانش  آموزان دبیرستان دانشگاه دوره دوم توانستند مقام دوم  در  سطح  ناحیه در  رشته  تنیس  روی میز را کسب  نمایند . این  پیروز ی را به دانش  آموزان  و اعضا ء تیم تنیس روی  میز و  مربی دلسوز   آن ها جناب  آقای  رفاهی تبریک می  گوئیم .

photo 2019 01 13 11 07 05 Copy


چاپ