کسب مقم سوم ناحیه در رشته بسکتبال

دانش  آموزان دبیرستان دانشگاه  دوره  دوم توانستند در رشته بسکتبال مقام سوم  ناحیه را کسب  نمایند . این پیروزی  را  به دانش  آموزان و  اعضاء  تیم  بسکتبال و  مربی پر تلاش  آن ها جناب  آقای  رفاهی تبریک می  گوئیم .

photo 2019 01 13 11 05 50 Copy


چاپ