اردوی گروه صنعتی غزال (بستنی دایتی )

روز یکشنبه 7 بهمن ماه دانش آموزان پایه دهم (تجربی 1و ریاضی ) از  گروه صنعتی  غزال (بستنی  دایتی ) واقع در شهرک صنعتی سلطان اباد بازدید نمودند


چاپ