توزیع کتب

 

باسمه تعالی

 ،با شروع سال تحصیلی  جدید کتاب های از  پیش  سفارش  شده دانش  آموزان امروز  اول مهر 98 در بین دانش آموزان دبیرستان دانشگاه دوره دوم توزیع شد  

 


چاپ