دعوت از خادمین حضرت احمد ابن موسی الرضا (ع) شاهچراغ

  روز یکشنبه 7 مهر در هفته  دفاع  مقدس بزگداشت سرداران شهید، آقایان رشیدی و خلیفه از خادمین حضرت شاه چراغ  (ع)  در واحد آموزشی تشریف فرما شدند و پس از ایراد سخنرانی در جمع  صبحگاهی دانش آموزان و پرسش هایی از آن ها  به رسم  یاد بود هدایای  را به سه نفر ازدانش آموزان  IMG 9911 CopyIMG 9899 CopyIMG 9891 Copyتقدیم نمودند   


چاپ