برگزاری کلاس آشنایی با فضای مجازی دبیران کلاس های دوازدهم 11 تیر 99

باسمه تعالی

روز چهارشنبه 11 تیر ماه توسط سرکارخانم خداپرست کلاس آشنایی با فضای مجازی برای دبیران پایه دوازدهم درکارگاه کامپیوتردبیرستان دانشگاه  برگزارشد ضمناً این کلاس در اوایل هفته برای دانش آموزان پایه دوازدهم درسه کلاس جداگانه از طریق فضای مجازی برگزارشده بودIMG 3011 Copy


چاپ