برگزاری کلاس آشنایی با فضای مجازی برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم دوم شهریور 99

باسمه تعالی

روز یکشنبه دوم شهریور برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم وبینار آموزشی آشنایی با فضای مجازی با رهبری  مدیریت دبیرستان و همکاری معاونین مدرسه و سرکار خانم  خداپرست و همکارشان ساسانی  برگزار شد و بیشتر دانش آموزان با این فضا آشنا شدند


چاپ