مانور کلاس های مجازی برای رفع نقایص و شروع سال تحصیلی جدید سه شنبه 11 شهریور

IMG 3068 Copy

روز سه شنبه 11 شهریور مانور کلاس های مجازی برای آشنایی دانش آموزان با دبیران خود و رفع نواقص سخت افزاری و نرم افزاری ازطرف  دانش آموزان و آموزشگاه  برای هرچه  بهتر برگزارشدن  کلاس ها از 15 شهریور در فضای مجازی برگزار گردید  


چاپ