بارگزاری لیست کلاسی و برنامه کلاسی برای حضور در فضای مجازی کلاس هاسال۱۴۰۰_۱۳۹۹

 ضمن تبریک شروع سال تحصیلی ،به اطلاع دانش آموزان عزیز می رساند لیست کلاسی دانش آموزان و برنامه کلاسی کلی در منوی فایل های ضروری برای اطلاع شما عزیزان و برنامه ریزی بهتر برای ورود به موقع در کلاس های مجازی روز شنبه ۱۵ شهریور بارگزاری شده است باتشکر زارع واحد فن آوری 


چاپ