راهیابی تیم طناب زنی دبیرستان به مسابقات استانی

به نام خدا 

دانش آموزان علی دهداری و ماهان دریا نوش به مرحله استانی طناب زنی راه یافتند. این موفقیت را به دبیر محترم تربیت بدنی جنا ب آقای رفاهی و خانواده های این ورزشکاران تبریک عرض می نمائیم 


چاپ