لینک جدید مشاهده درسنامه ها برای دانش آموزان عزیز و دبیران محترم

به نام خدا

دبیران محترم و دانش آموزان عزیز می توانند از طریق کپی نمودن لینک زیر در مرو ر گر اینترنت خود درسنامه ها را مشاهده نمایند .امکان دریافت همه درسنامه ها درون یک پوشه وجود دارد. در سنامه ها در ساختاری سلسله مراتبی به تفکیک مقطع سپس کتاب درسی دسته بندی شده است . محدودیتی برای تعداد درسنامه های دریافتی وجود ندارد . درس نامه ها به مرور زمان به روز رسانی خواهد شد

ضمنا اصل بخشنامه در فایل های ضروری بار گذاری شده است

https://drive.google.com/drive/folders/1i_NVBHt2wqpXEwspAvy3O-0VULN4c9UD


چاپ