برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته ی کتاب وکتابخوانی

بمناسبت هفته ی کتاب وکتابخوانی نمایشگاه کتابی در دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار گردید.


چاپ