برگزاری جلسه ی مجمع عمومی انجمن اولیا ومربیان

باسمه تعالی

اولین جلسه مجمع عمومی انجمن  اولیاء و مربیان  دبیرستان دانشگاه  دوره دوم  در  روز  سه شنبه 24  مهر ماه 97 در  سالن اجتماعات مدرسه  برگزار گردید که در  پایان جلسه رای گیری کتبی انجام گرفت که با حضور  رئیس جلسه آقای  محمد جواد  خدام دربان محمدی، صندوق  باز  گشایی و  آراء شمرده شد و افراد ذیل حائز بیشترین آراء گردیدند که 5 نفر  اول اعضاء اصلی و 3 نفر  بعد اعضاء علی البدل  می باشند.

شماره 1 -سرکار خانم  صغری دادفر   09164603060

شماره 2- جناب  آقای جواد تشخوریان  09173144447

شماره 3- جناب آقای  جهانگیر  چشم آور  09177510069

شماره 4- جناب آقای  محمد جواد رحیمی   09173159828

شماره 5- سرکار خانم زمان  طرقی  نژاد  09171093057

شماره 6- سرکار  خانم گلوریا شادفر 09388281081

شماره 7- جناب  آقای محمد رضا کارگران  09177180067

شماره 8- جناب  آقای حمیدرضا سمیعی پور    09177115422


چاپ