فرم مشخصات ثبت نام دبیرستان پسرانه غیر دولتی دانشگاه شیراز دوره دوم(1400-1399)

دانش آموز گرامی؛ مشخصات خواسته شده را با دقت در فرم زیر وارد کنید. دقت کنید که ورود اطلاعات تمام فیلدها الزامی است. شما متقاضی پیش ثبت نام در «پیش ثبت نام پایه دهم 1400-1399» می باشید.

الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
نامعتبر
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی- مطمئن شوید قبلا ثبت نام با این کد ملی انجام نشده باشد
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
حداقل یک مورد را انتخاب کنید
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

باتوجه به سیستم خاص آموزشی وپرورشی این آموزشگاه که در اطلاعیه قید شده میزان علاقمندی وهمکاری خودراجهت اعمال ضوابط این واحدآموزشی اعلام فرمایید.


حداقل یک مورد را انتخاب کنید

حداقل یک مورد را انتخاب کنید

در صورتیکه از صحت اطلاعات وارد شده مطمئن هستید بر روی ارسال کلیک نمایید