مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

کسب مقم سوم ناحیه در رشته بسکتبال

دانش  آموزان دبیرستان دانشگاه  دوره  دوم توانستند در رشته بسکتبال مقام سوم  ناحیه را کسب  نمایند . این پیروزی  را  به دانش  آموزان و  اعضاء  تیم  بسکتبال و  مربی پر تلاش  آن ها جناب  آقای  رفاهی تبریک می  گوئیم .

photo 2019 01 13 11 05 50 Copy

اردوی گروه صنعتی غزال (بستنی دایتی )

روز یکشنبه 7 بهمن ماه دانش آموزان پایه دهم (تجربی 1و ریاضی ) از  گروه صنعتی  غزال (بستنی  دایتی ) واقع در شهرک صنعتی سلطان اباد بازدید نمودند

کسب مقام دوم ناحیه در رشته تنیس روی میز

دانش  آموزان دبیرستان دانشگاه دوره دوم توانستند مقام دوم  در  سطح  ناحیه در  رشته  تنیس  روی میز را کسب  نمایند . این  پیروز ی را به دانش  آموزان  و اعضا ء تیم تنیس روی  میز و  مربی دلسوز   آن ها جناب  آقای  رفاهی تبریک می  گوئیم .

photo 2019 01 13 11 07 05 Copy